สรุปผลการแข่งขัน การประกวดมารยาทงามอย่างไทยประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.30-14.30
รหัสการแข่งขัน 542 สถานที่แข่งขัน ห้อง1208 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ปรียาโชติ  นครสวรรค์ เขต ๓  97.00   1 ชนะเลิศ
2
 สุนทรวิจิตร  นครพนม เขต ๑  96.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านพะวร  ศรีสะเกษ เขต ๒  95.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  85.00   4 เหรียญทอง
5
 ราชประชานุเคราะห์ 6  นครศรีธรรมราช เขต ๒  84.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านฉลอง  ภูเก็ต  83.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านโนนโก  ขอนแก่น เขต ๕  59.00   7 ได้เข้าร่วม