สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 16.30-18.30
รหัสการแข่งขัน 54 สถานที่แข่งขัน เวที2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด  ตาก เขต ๒  82.40   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 31  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  82.20   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชุมชนบ้านโคกสวาย  นครราชสีมา เขต ๕  80.60   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)  พิจิตร เขต ๑  80.20   4 เหรียญทอง
5
 เทศบาลบ้านมหาชัย (อนุกูลราษฎร์)  สมุทรสาคร  79.80   5 เหรียญเงิน
6
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  78.60   6 เหรียญเงิน
7
 สันติวิทยา  กระบี่  77.40   7 เหรียญเงิน
8
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  77.00   8 เหรียญเงิน
9
 เพชรหนองขาม  นครราชสีมา เขต ๗  73.40   9 เหรียญเงิน
10
 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  71.80   10 เหรียญเงิน
11
 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  สมุทรปราการ เขต ๑  68.60   11 เหรียญทองแดง
12
 บ้านเปือย  ศรีสะเกษ เขต ๑  66.60   12 เหรียญทองแดง