สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 14.30-16.30
รหัสการแข่งขัน 53 สถานที่แข่งขัน เวที2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดจินดาราม  นครปฐม เขต ๒  87.80   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านงาช้าง  ชุมพร เขต ๑  84.40   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)  พิจิตร เขต ๑  81.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์  นครราชสีมา เขต ๗  80.40   4 เหรียญทอง
5
 ชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์  ปราจีนบุรี เขต ๒  80.20   5 เหรียญทอง
6
 หน้าพระลาน(พิบูลสงเคราะห์)  สระบุรี เขต ๑  78.80   6 เหรียญเงิน
7
 เหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง  อำนาจเจริญ  78.20   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านหาดจิก  กระบี่  77.20   8 เหรียญเงิน
9
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  77.00   9 เหรียญเงิน
10
 บ้านตะโนน  สุรินทร์ เขต ๓  76.20   10 เหรียญเงิน
11
 บ้านห้วยงูกลาง  เชียงใหม่ เขต ๓  75.80   11 เหรียญเงิน
12
 เขาหินกราวประชาสรรค์  นครสวรรค์ เขต ๒  75.80   11 เหรียญเงิน