สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภทออทิสติก ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-10.00
รหัสการแข่งขัน 529 สถานที่แข่งขัน ห้อง1211 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดช่างเคี่ยน  เชียงใหม่ เขต ๑  90.00   1 ชนะเลิศ
2
 วัดโพธาราม  ฉะเชิงเทรา เขต ๑  80.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต  สุพรรณบุรี เขต ๓  77.50   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 พิบูลประชาสรรค์  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  77.50   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 วัดบางศาลา  สงขลา เขต ๒  72.50   5 เหรียญเงิน
6
 เมืองนครราชสีมา  นครราชสีมา เขต ๑  62.50   6 เหรียญทองแดง
7
 อนุบาลศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ เขต ๑  50.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านฉลอง  ภูเก็ต  25.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 ทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์  กาฬสินธุ์ เขต ๑  15.00   9 ได้เข้าร่วม