สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวันประเภททางการได้ยิน ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-10.00
รหัสการแข่งขัน 528 สถานที่แข่งขัน ห้อง1209 โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 พญาไท  กรุงเทพมหานคร  77.50   1 ชนะเลิศ
2
 อนุบาลวัดอ่างทอง  อ่างทอง  30.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านพะวร  ศรีสะเกษ เขต ๒  30.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑