สรุปผลการแข่งขัน การประกวดหนังสือเล่มเล็กประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 521 สถานที่แข่งขัน โดม โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 กุดครองวิทยาคาร  กาฬสินธุ์ เขต ๑  93.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านจานแสนไชย  ศรีสะเกษ เขต ๒  92.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 อนุบาลรัตนบุรี  สุรินทร์ เขต ๒  91.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ชุมชนบ้านหลวง  พะเยา เขต ๒  89.00   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลวัดคลองใหญ่  ตราด  87.00   5 เหรียญทอง
6
 หาดทรายทองวิทยาคาร  น่าน เขต ๑  86.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านบางเหียน  กระบี่  84.00   7 เหรียญทอง
8
 อนุบาลองครักษ์  นครนายก  83.00   8 เหรียญทอง
9
 เขาดินวิทยาคาร  กาญจนบุรี เขต ๑  81.00   9 เหรียญทอง
10
 บ้านแม่ทราย  แพร่ เขต ๑  76.00   10 เหรียญเงิน
11
 วัดมะม่วงตลอด  นครศรีธรรมราช เขต ๑  75.00   11 เหรียญเงิน
12
 วัดเขาศรีวิชัย  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  73.00   12 เหรียญเงิน