สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 11.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 518 สถานที่แข่งขัน ห้อง1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านพราน(ประชานุเคราะห์)  ศรีสะเกษ เขต ๔  82.66   1 ชนะเลิศ
2
 อนุสรณ์ศุภมาศ  สมุทรสาคร  81.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านวังน้ำขาว  สุโขทัย เขต ๑  74.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านโพนจาน  นครพนม เขต ๒  69.66   4 เหรียญทองแดง
5
 วัดเสาธง  สุพรรณบุรี เขต ๑  68.00   5 เหรียญทองแดง
6
 บ้านโนนงาม  อำนาจเจริญ  67.66   6 เหรียญทองแดง
7
 อนุบาลห้างฉัตร  ลำปาง เขต ๑  66.66   7 เหรียญทองแดง
8
 ชุมชนสถาน(ราษฎร์ดรุณวิทย์)  เชียงราย เขต ๔  65.66   8 เหรียญทองแดง
9
 บ้านสำนัก  ระนอง  61.33   9 เหรียญทองแดง
10
 เขาดินวิทยาคาร  กาญจนบุรี เขต ๑  61.00   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านหนองหว้า  ตรัง เขต ๑  60.66   11 เหรียญทองแดง
12
 ชุมชนบ้านบางโหนด  นครศรีธรรมราช เขต ๔  59.66   12 ได้เข้าร่วม