สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 14.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 516 สถานที่แข่งขัน ห้อง1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศรีเวียงสาวิทยาคาร  น่าน เขต ๑  77.66   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหนองบัวทุ่ง  นครราชสีมา เขต ๖  76.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ไทยรัฐวิทยา 98  น่าน เขต ๒  75.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านแก้ง  สระแก้ว เขต ๑  74.33   4 เหรียญเงิน
5
 ศึกษาสงเคราะห์แม่จัน  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  72.00   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านซึม(ศีลราษฎร์นุเคราะห์)  นครราชสีมา เขต ๗  71.33   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านเขาแก้ววิทยา  จันทบุรี เขต ๑  69.66   7 เหรียญทองแดง
8
 อนุบาลสรรคบุรี  ชัยนาท  67.00   8 เหรียญทองแดง
9
 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง)  นครศรีธรรมราช เขต ๑  65.00   9 เหรียญทองแดง
10
 ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)  ชุมพร เขต ๑  59.66   10 ได้เข้าร่วม
11
 บ้านทุ่งปาหนัน  ตรัง เขต ๑  59.00   11 ได้เข้าร่วม