สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ประเภทบกพร่องทางการเห็น ไม่กำหนดช่วงชั้น
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.00-10.00
รหัสการแข่งขัน 515 สถานที่แข่งขัน ห้อง1 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลปางมะค่า  กำแพงเพชร เขต ๒  78.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านวังขวัญ  พิษณุโลก เขต ๒  75.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดช่างเคี่ยน  เชียงใหม่ เขต ๑  74.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เมืองร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด เขต ๑  74.33   4 เหรียญเงิน
5
 สนามบิน  ขอนแก่น เขต ๑  73.66   5 เหรียญเงิน
6
 ราชประชานุเคราะห์ 8  นครศรีธรรมราช เขต ๔  73.33   6 เหรียญเงิน
7
 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์)  ปราจีนบุรี เขต ๑  72.66   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านโคก  สระแก้ว เขต ๒  71.66   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านวังตะเคียน  ชัยนาท  69.66   9 เหรียญทองแดง
10
 บ้านภูเขาลาด  นครราชสีมา เขต ๑  65.66   10 เหรียญทองแดง