สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทออทิสติก ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 10.30-12.00
รหัสการแข่งขัน 510 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์จิตต์อารี  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  90.00   1 ชนะเลิศ
2
 หนองม่วงประชานุกูล  ขอนแก่น เขต ๕  88.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชลประทานสงเคราะห์  นนทบุรี เขต ๒  87.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดบ้านไร่  ราชบุรี เขต ๒  86.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านผึ้ง(มธุลีย์ประชาสรรค์)  ศรีสะเกษ เขต ๑  78.00   5 เหรียญเงิน
6
 คำค้อพิทยศึกษา  อุดรธานี เขต ๒  65.00   6 เหรียญทองแดง
7
 บ้านบางฉาง  นครศรีธรรมราช เขต ๔  55.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านเหล่าเป้า  เชียงใหม่ เขต ๔  0.00   8 ได้เข้าร่วม