สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 10.30-12.00
รหัสการแข่งขัน 508 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านหนองหล่มหนองเหล่า  อุบลราชธานี เขต ๑  95.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น  ขอนแก่น เขต ๑  93.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านคูเมือง  นครราชสีมา เขต ๕  90.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดหินลาด  พิษณุโลก เขต ๓  88.00   4 เหรียญทอง
5
 ป้อมพระจุลจอมเกล้า  สมุทรปราการ เขต ๑  73.00   5 เหรียญเงิน
6
 บ้านเทพนคร  กำแพงเพชร เขต ๑  67.00   6 เหรียญทองแดง