สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 15.00-16.30
รหัสการแข่งขัน 507 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านปากยาง  พิษณุโลก เขต ๒  91.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์  หนองบัวลำภู เขต ๑  90.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดหนองคุ้ม  ปราจีนบุรี เขต ๑  87.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 สังวาลย์วิทย์3  แม่ฮ่องสอน เขต ๑  86.00   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลสรรคบุรี  ชัยนาท  85.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านวังน้ำขาว  สุโขทัย เขต ๑  83.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านซำสะกวยน้อย  อุบลราชธานี เขต ๕  79.00   7 เหรียญเงิน
8
 ราชประชานุเคราะห์ 8  นครศรีธรรมราช เขต ๔  77.00   8 เหรียญเงิน
9
 ชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157  ลพบุรี เขต ๒  76.00   9 เหรียญเงิน
10
 ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์)  นครราชสีมา เขต ๕  61.00   10 เหรียญทองแดง