สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 10.30-11.30
รหัสการแข่งขัน 506 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านทับใหม่  สระแก้ว เขต ๒  92.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)  ศรีสะเกษ เขต ๔  91.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านหนองแวง  อุดรธานี เขต ๔  90.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านโทะ  ศรีสะเกษ เขต ๒  78.00   4 เหรียญเงิน
5
 วัดช่างเคี่ยน  เชียงใหม่ เขต ๑  77.00   5 เหรียญเงิน
6
 ราชประชานุเคราะห์ 8  นครศรีธรรมราช เขต ๔  66.00   6 เหรียญทองแดง