สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทออทิสติก ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-10.30
รหัสการแข่งขัน 505 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลหนองหงส์  บุรีรัมย์ เขต ๓  92.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านสันโค้ง(เชียงรายจรูญราษฎร์)  เชียงราย เขต ๑  88.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านห้วยหาร  นครศรีธรรมราช เขต ๓  88.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 อนุบาลศรีสะเกษ  ศรีสะเกษ เขต ๑  88.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร)  นครนายก  86.30   5 เหรียญทอง
6
 ไทยรัฐวิทยา 77 (บ้านเนินสันติ)  ชุมพร เขต ๑  86.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านนานิน  ตรัง เขต ๑  86.00   6 เหรียญทอง
8
 บรรจงรัตน์  ลพบุรี เขต ๑  85.30   8 เหรียญทอง
9
 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา)  สุโขทัย เขต ๑  84.30   9 เหรียญทอง
10
 อนุบาลสมเด็จพระวันรัต  สุพรรณบุรี เขต ๓  83.60   10 เหรียญทอง
11
 ชุมชนวัดป่าทรงธรรม  อุดรธานี เขต ๒  83.30   11 เหรียญทอง
12
 วัดเจ็ดยอด  เชียงใหม่ เขต ๑  82.00   12 เหรียญทอง