สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 13.30-15.00
รหัสการแข่งขัน 504 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านดอนใหญ่หนองโสน  นครราชสีมา เขต ๕  90.33   1 ชนะเลิศ
2
 วัดหนองเก้าข่า  บุรีรัมย์ เขต ๑  88.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดบูรพาพิทยาราม  จันทบุรี เขต ๑  87.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านห้วยชัน  ชุมพร เขต ๒  87.33   4 เหรียญทอง
5
 บ้านตาด  สกลนคร เขต ๓  87.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านห้วยลาด  เพชรบูรณ์ เขต ๒  86.66   6 เหรียญทอง
7
 อนุบาลคลองหาด  สระแก้ว เขต ๑  86.33   7 เหรียญทอง
8
 บ้านส้อง  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  85.66   8 เหรียญทอง
9
 บ้านทุ่งปรือ  กระบี่  85.33   9 เหรียญทอง
10
 บ้านเนินสะอาด  พิษณุโลก เขต ๒  85.00   10 เหรียญทอง
11
 วัดนางลือ  ชัยนาท  84.66   11 เหรียญทอง
12
 ชุมชนวัดคลองปลากด  นครสวรรค์ เขต ๑  84.00   12 เหรียญทอง