สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-10.30
รหัสการแข่งขัน 503 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์  สกลนคร เขต ๓  91.00   1 ชนะเลิศ
2
 วัดสระแก้ว  นครราชสีมา เขต ๑  86.66   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านโต่งโต้น  ศรีสะเกษ เขต ๒  85.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านลานกระทิง  กำแพงเพชร เขต ๑  84.33   4 เหรียญทอง
5
 บ้านเกาะแก้วอนุสรณ์  กำแพงเพชร เขต ๒  84.00   5 เหรียญทอง
6
 ชุมชนแหลมงอบฯ  ตราด  83.66   6 เหรียญทอง
7
 กะปง  พังงา  82.66   7 เหรียญทอง
8
 วัดโพธาราม  ฉะเชิงเทรา เขต ๑  82.33   8 เหรียญทอง
9
 ชุมชนบ้านบางโหนด  นครศรีธรรมราช เขต ๔  82.00   9 เหรียญทอง
10
 อนุบาลวัดอ่างทอง  อ่างทอง  81.66   10 เหรียญทอง
11
 บ้านไสขาม  นครศรีธรรมราช เขต ๓  81.33   11 เหรียญทอง
12
 บ้านพรหมเขต  นครสวรรค์ เขต ๑  81.00   12 เหรียญทอง