สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 13.30-15.00
รหัสการแข่งขัน 502 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านโนนงาม  อำนาจเจริญ  91.30   1 ชนะเลิศ
2
 ค่ายลูกเสืออำเภอสวี  ชุมพร เขต ๒  90.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านห้วยโทงดอนสวรรค์  สกลนคร เขต ๓  89.66   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านหนองลุมพุก  ขอนแก่น เขต ๒  89.60   4 เหรียญทอง
5
 บ้านโคกเจริญ  ปัตตานี เขต ๒  85.00   5 เหรียญทอง
6
 อนุบาลเมืองชัยนาท  ชัยนาท  84.60   6 เหรียญทอง
7
 วัดบ้านส้อง  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  83.30   7 เหรียญทอง
8
 วัดโบสถ์เจริญธรรม  นครนายก  83.00   8 เหรียญทอง
9
 บ้านห้วยบง  พะเยา เขต ๑  83.00   8 เหรียญทอง
10
 ชลประทานสงเคราะห์  นนทบุรี เขต ๒  81.30   10 เหรียญทอง
11
 อนุบาลปางมะผ้า  แม่ฮ่องสอน เขต ๑  80.30   11 เหรียญทอง
12
 บ้านสบมาง  น่าน เขต ๒  80.30   11 เหรียญทอง