สรุปผลการแข่งขัน การประกวดเล่านิทานประเภทบกพร่องทางการเห็น ระดับชั้น ป.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.00-10.30
รหัสการแข่งขัน 501 สถานที่แข่งขัน ห้อง2 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านวังน้ำขาว  สุโขทัย เขต ๑  88.66   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านแม่ตาว  ตาก เขต ๒  88.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านไคร่นุ่น  ขอนแก่น เขต ๕  87.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านคลองวัว  สระแก้ว เขต ๒  86.66   4 เหรียญทอง
5
 บ้านผือ  ศรีสะเกษ เขต ๒  85.33   5 เหรียญทอง
6
 เมืองร้อยเอ็ด  ร้อยเอ็ด เขต ๑  85.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านเนินสะอาด  พิษณุโลก เขต ๒  84.66   7 เหรียญทอง
8
 บ้านท่าจาม  ชลบุรี เขต ๑  83.00   8 เหรียญทอง
9
 วัดพวงนิมิต  สระแก้ว เขต ๑  82.33   9 เหรียญทอง
10
 บ้านไสขาม  นครศรีธรรมราช เขต ๓  80.66   10 เหรียญทอง
11
 ราชประชานุเคราะห์ 8  นครศรีธรรมราช เขต ๔  77.33   11 เหรียญเงิน