สรุปผลการแข่งขัน การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-18.00
รหัสการแข่งขัน 50 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านไทยสามัคคี  นครราชสีมา เขต ๓  78.00   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  69.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร  แม่ฮ่องสอน เขต ๒  67.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ราชประชานุเคราะห์ 24  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  65.00   4 เหรียญทองแดง
5
 บ้านคลองสงค์  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  65.00   4 เหรียญทองแดง
6
 วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  สมุทรสาคร  62.00   6 เหรียญทองแดง
7
 บ้านท่าโป่ง  ชัยภูมิ เขต ๓  62.00   6 เหรียญทองแดง
8
 เสรีศึกษา  เพชรบูรณ์ เขต ๑  61.00   8 เหรียญทองแดง
9
 กลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์  อุดรธานี เขต ๔  61.00   8 เหรียญทองแดง
10
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  60.00   10 เหรียญทองแดง