สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.55
รหัสการแข่งขัน 47 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ดาวรุ่งวิทยา  ภูเก็ต  89.67   1 ชนะเลิศ
2
 ท่าลาด  นครราชสีมา เขต ๗  89.33   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านแม่แฮเหนือ  เชียงใหม่ เขต ๖  84.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 มหาภาพกระจาดทองอุปถัมภ์  สมุทรปราการ เขต ๑  81.67   4 เหรียญทอง
5
 นิคมลำนารายณ์  ลพบุรี เขต ๒  80.00   5 เหรียญทอง
6
 ฮิดายาตุดดีนนาวงวิทยา  กระบี่  79.33   6 เหรียญเงิน
7
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  79.00   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านโคกมน  เพชรบูรณ์ เขต ๒  78.00   8 เหรียญเงิน
9
 ราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  77.67   9 เหรียญเงิน
10
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)  เพชรบูรณ์ เขต ๑  77.33   10 เหรียญเงิน
11
 บ้านระเริง  นครราชสีมา เขต ๓  77.00   11 เหรียญเงิน
12
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  76.67   12 เหรียญเงิน