สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.55
รหัสการแข่งขัน 46 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 พัฒนาบาลอ  ยะลา เขต ๑  93.40   1 ชนะเลิศ
2
 เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต  นครสวรรค์ เขต ๑  88.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านหนองหวาย  ชัยนาท  88.20   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านปางสุด  นครสวรรค์ เขต ๒  87.80   4 เหรียญทอง
5
 สี่แยกศรีอรัญวิทยา  นครราชสีมา เขต ๗  87.60   5 เหรียญทอง
6
 บ้านดงดินแดง  ลพบุรี เขต ๒  86.60   6 เหรียญทอง
7
 ราชประชานุเคราะห์ 2  กระบี่  84.80   7 เหรียญทอง
8
 วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎร์นุสรณ์)  สมุทรสาคร  84.80   7 เหรียญทอง
9
 บ้านบกหนองทันน้ำ  อุบลราชธานี เขต ๒  84.60   9 เหรียญทอง
10
 บ้านคอกม้า  มหาสารคาม เขต ๑  84.40   10 เหรียญทอง
11
 ป่ากั้งวิทยา  อุตรดิตถ์ เขต ๒  84.20   11 เหรียญทอง
12
 วัดพระมหาธาตุ  นครศรีธรรมราช เขต ๑  80.00   12 เหรียญทอง