สรุปผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-18.00
รหัสการแข่งขัน 44 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  78.00   1 ชนะเลิศ
2
 ซับใหญ่วิทยาคม  ชัยภูมิ เขต ๓  77.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  75.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  74.00   4 เหรียญเงิน
5
 บ้านบุ่งคล้า  เพชรบูรณ์ เขต ๒  74.00   4 เหรียญเงิน
6
 บ้านแม่แฮเหนือ  เชียงใหม่ เขต ๖  62.00   6 เหรียญทองแดง
7
 ดาวรุ่งวิทยา  ภูเก็ต  62.00   6 เหรียญทองแดง
8
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  62.00   6 เหรียญทองแดง
9
 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  กาญจนบุรี เขต ๒  60.00   9 เหรียญทองแดง
10
 วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  สมุทรสาคร  60.00   9 เหรียญทองแดง
11
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  60.00   9 เหรียญทองแดง