สรุปผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.30-17.00
รหัสการแข่งขัน 41 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านห้วยระหงส์  เพชรบูรณ์ เขต ๒  77.30   1 ชนะเลิศ
2
 ตรังคริสเตียนศึกษา  ตรัง เขต ๑  77.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  สมุทรสาคร  68.30   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  66.00   4 เหรียญทองแดง
5
 ศึกษาสงเคราะห์อำนาจเจริญ  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  59.30   5 ได้เข้าร่วม
6
 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  กาญจนบุรี เขต ๓  59.00   6 ได้เข้าร่วม
7
 เพชรหนองขาม  นครราชสีมา เขต ๗  56.70   7 ได้เข้าร่วม
8
 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  56.30   8 ได้เข้าร่วม
9
 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ เขต ๑  56.00   9 ได้เข้าร่วม
10
 บ้านสันต้นหมื้อ  เชียงใหม่ เขต ๓  54.30   10 ได้เข้าร่วม
11
 บ้านหมากแข้ง  อุดรธานี เขต ๑  31.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  0.00   12 ได้เข้าร่วม