สรุปผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.30-17.00
รหัสการแข่งขัน 39 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 2 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดทุ่งคา  สงขลา เขต ๒  82.67   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านทุ่งเสียน  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  82.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 วัดเนื้อร้อน  อุทัยธานี เขต ๑  80.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 อนุบาลนครนายก  นครนายก  80.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านโนนขาม  อุบลราชธานี เขต ๕  80.00   4 เหรียญทอง
6
 เทศบาล 4 สันป่าก่อ  เชียงราย เขต ๑  77.00   6 เหรียญเงิน
7
 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  77.00   6 เหรียญเงิน
8
 สฤษดิเดช  จันทบุรี เขต ๑  76.33   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านนาล้อม  สกลนคร เขต ๒  76.33   8 เหรียญเงิน
10
 สันป่าสักวิทยา  เชียงใหม่ เขต ๒  75.00   10 เหรียญเงิน
11
 บ้านท่าเขา  พังงา  73.00   11 เหรียญเงิน
12
 อนุบาลมหาสารคาม  มหาสารคาม เขต ๑  70.00   12 เหรียญเงิน