สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-17.00
รหัสการแข่งขัน 38 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  63.42   1 ชนะเลิศ
2
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  47.08   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 มารีวิทยากบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี เขต ๒  42.58   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 อุทยานศึกษากระบี่  กระบี่  42.33   4 ได้เข้าร่วม
5
 ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  41.83   5 ได้เข้าร่วม
6
 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  อุดรธานี เขต ๔  40.25   6 ได้เข้าร่วม
7
 ราชประชานุเคราะห์ 26  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  39.50   7 ได้เข้าร่วม
8
 เมตตาวิทยา  เพชรบูรณ์ เขต ๒  39.17   8 ได้เข้าร่วม
9
 เพชรหนองขาม  นครราชสีมา เขต ๗  39.00   9 ได้เข้าร่วม
10
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  38.67   10 ได้เข้าร่วม
11
 องค์การบริหารจังหวัดกำแพงเพชร  กำแพงเพชร เขต ๑  33.92   11 ได้เข้าร่วม
12
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  0.00   12 ได้เข้าร่วม