สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 12.30-18.00
รหัสการแข่งขัน 35 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปีเตอร์ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  กาญจนบุรี เขต ๓  86.00   1 ชนะเลิศ
2
 เพชรหนองขาม  นครราชสีมา เขต ๗  82.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 เมตตาชนูปถัมภ์  เพชรบูรณ์ เขต ๒  78.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 มาลาสวรรค์พิทยา  นครนายก  70.00   4 เหรียญเงิน
5
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  66.00   5 เหรียญทองแดง
6
 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)  พิจิตร เขต ๑  60.00   6 เหรียญทองแดง
7
 บ้านเขานาใน  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  60.00   6 เหรียญทองแดง
8
 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  60.00   6 เหรียญทองแดง
9
 น้ำโสมประชาสรรค์(ถิรธัมโมอุปถัมภ์)  อุดรธานี เขต ๔  60.00   6 เหรียญทองแดง
10
 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย  กาญจนบุรี เขต ๔  58.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 ราชประชานุเคราะห์ 20 จังหวัดชุมพร  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  58.00   10 ได้เข้าร่วม
12
 ภัทรวิทยา  ตาก เขต ๒  56.00   12 ได้เข้าร่วม