สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 31 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ป่าไม้อุทิศ 4  ตาก เขต ๒  63.00   1 ชนะเลิศ
2
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  54.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  50.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านสันต้นหมื้อ  เชียงใหม่ เขต ๓  44.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  44.00   4 ได้เข้าร่วม
6
 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  44.00   4 ได้เข้าร่วม
7
 ซับใหญ่วิทยาคม  ชัยภูมิ เขต ๓  37.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 วัดเขาศรีวิชัย  สุราษฎร์ธานี เขต ๒  36.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  สมุทรสาคร  31.00   9 ได้เข้าร่วม
10
 บ้านโคกมน  เพชรบูรณ์ เขต ๒  30.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 ราชประชานุเคราะห์ 28  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  26.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 บ้านโพนแพง  สกลนคร เขต ๑  21.00   12 ได้เข้าร่วม