สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00
รหัสการแข่งขัน 30 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนนนทบุรีพิทยาคม

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  70.00   1 ชนะเลิศ
2
 วัดพระญาติการาม(ศุภสุขบำรุง)  พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  63.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านห้วยไคร้  อุตรดิตถ์ เขต ๒  55.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ศรีธรรมราชศึกษา  นครศรีธรรมราช เขต ๑  54.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 พระพุทธบาทวิทยา  น่าน เขต ๒  50.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 อนุบาลวัดพระโต  ศรีสะเกษ เขต ๑  47.00   6 ได้เข้าร่วม
7
 มุกดาลัย  มุกดาหาร  45.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 วัดท่าไชย  สุพรรณบุรี เขต ๒  41.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 วัดคุ้งยางใหญ่  สุโขทัย เขต ๑  40.00   9 ได้เข้าร่วม
10
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  31.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 อนุบาลมหาสารคาม  มหาสารคาม เขต ๑  25.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 วัดหนองพะวา  ระยอง เขต ๑  23.00   12 ได้เข้าร่วม