สรุปผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 08.00-22.00
รหัสการแข่งขัน 28 สถานที่แข่งขัน บ้านหลังที่8 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  80.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านหมากแข้ง  อุดรธานี เขต ๑  78.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  77.50   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 รัตนาเอื้อวิทยา  เชียงใหม่ เขต ๓  76.75   4 เหรียญเงิน
5
 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  76.50   5 เหรียญเงิน
6
 ราชประชานุเคราะห์ 37 จังหวัดกระบี่  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  71.00   6 เหรียญเงิน
7
 ป่าไม้อุทิศ 4  ตาก เขต ๒  70.00   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านหนองแก่งทราย  บึงกาฬ  69.75   8 เหรียญทองแดง
9
 ศึกษาสงเคราะห์ตาก  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  68.29   9 เหรียญทองแดง
10
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  66.50   10 เหรียญทองแดง
11
 ประกอบธรรมอิสลาม  กระบี่  66.00   11 เหรียญทองแดง
12
 อนุบาลวัดลูกแกประชาชนูทิศ  กาญจนบุรี เขต ๒  65.25   12 เหรียญทองแดง