สรุปผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 24 มกราคม 2555 เวลา 08.00-22.00
รหัสการแข่งขัน 27 สถานที่แข่งขัน บ้านหลังที่8 อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านนาขาม (กลุ่มศรีชมภู)  บึงกาฬ  85.25   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านปางปอย  เชียงใหม่ เขต ๓  85.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ผ่านศึกสงเคราะห์ ๒  เชียงราย เขต ๓  81.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านม่วงเตี้ย  ปัตตานี เขต ๒  76.00   4 เหรียญเงิน
5
 บ้านเขาดิน  กระบี่  75.25   5 เหรียญเงิน
6
 ไทยรัฐวิทยา ๙๓ (บ้านลาดตะเคียน)  ปราจีนบุรี เขต ๒  75.00   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านหนองขาหยั่ง  ฉะเชิงเทรา เขต ๒  71.00   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล)  ร้อยเอ็ด เขต ๑  71.00   7 เหรียญเงิน
9
 บ้านหนองแสง  มหาสารคาม เขต ๓  67.50   9 เหรียญทองแดง
10
 บ้านฮวก  พะเยา เขต ๒  66.50   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านเกาะรัง  ลพบุรี เขต ๒  65.00   11 เหรียญทองแดง
12
 บ้านบางพระ  ตรัง เขต ๒  64.00   12 เหรียญทองแดง