สรุปผลการแข่งขัน โครงงานจิตอาสาพัฒนาสังคมเด็กประถมทำได้ ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ มกราคม 2555 เวลา
รหัสการแข่งขัน 254 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านในถุ้ง  นครศรีธรรมราช เขต ๔  89.80   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านทุ่งหลวง  เชียงใหม่ เขต ๔  88.40   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 อนุบาลตรัง  ตรัง เขต ๑  87.40   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านโคกหินช้าง  นครราชสีมา เขต ๗  85.90   4 เหรียญทอง
5
 อนุบาลนครปฐม  นครปฐม เขต ๑  85.60   5 เหรียญทอง
6
 บ้านวัดใน  นครศรีธรรมราช เขต ๔  84.40   6 เหรียญทอง
7
 บ้านน้ำโค้ง  น่าน เขต ๑  83.90   7 เหรียญทอง
8
 บ้านขุนสมุทรไทย  สมุทรปราการ เขต ๑  83.90   7 เหรียญทอง
9
 บ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"  หนองบัวลำภู เขต ๑  81.90   9 เหรียญทอง
10
 บ้านเนินพลับหวาน  ชลบุรี เขต ๓  81.00   10 เหรียญทอง
11
 บ้านหนองกะท้าว  พิษณุโลก เขต ๓  80.50   11 เหรียญทอง
12
 ชุมชนหนองสอวิทยาคาร  กาฬสินธุ์ เขต ๑  79.50   12 เหรียญเงิน