สรุปผลการแข่งขัน นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor : YC) ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.30-16.00
รหัสการแข่งขัน 252 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์3 ห้อง C 10 C

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศรีโพนทองวิทยา  นครพนม เขต ๑  61.11   1 ชนะเลิศ
2
 วัดกระบังมังคลาราม  พิษณุโลก เขต ๓  51.85   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 แจ้คอนวิทยา  ลำปาง เขต ๓  47.22   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดถ้ำรงค์(ผ่านผดุง)  เพชรบุรี เขต ๒  47.22   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 วัดหนองปลิง  นครสวรรค์ เขต ๑  45.37   5 ได้เข้าร่วม
6
 บ้านคลองประทุน  ตราด  42.59   6 ได้เข้าร่วม
7
 ห้วยยอด(กลึงวิทยาคาร)  ตรัง เขต ๒  38.89   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านหนองเกด  ประจวบคีรีขันธ์ เขต ๒  37.03   8 ได้เข้าร่วม
9
 นิคมสงเคราะห์  ระนอง  31.48   9 ได้เข้าร่วม
10
 บ้านหนองซอน  มหาสารคาม เขต ๓  25.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 ชุมชนบ้านนาวา  นครศรีธรรมราช เขต ๒  16.67   11 ได้เข้าร่วม
12
 โคกกลางโนนคูณโนนศิลา  ขอนแก่น เขต ๕  14.81   12 ได้เข้าร่วม