สรุปผลการแข่งขัน สภานักเรียน ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 13.30-17.00
รหัสการแข่งขัน 251 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  81.50   1 ชนะเลิศ
2
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  76.67   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ เขต ๑  76.33   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านตรวจ  สุรินทร์ เขต ๓  75.67   4 เหรียญเงิน
5
 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)  พิจิตร เขต ๑  74.50   5 เหรียญเงิน
6
 ฤทัยทิพย์  เพชรบูรณ์ เขต ๒  70.00   6 เหรียญเงิน
7
 ศึกษาสงเคราะห์สกลนคร  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  61.83   7 เหรียญทองแดง
8
 ราชประชานุเคราะห์ 14  หนองคาย เขต ๑  23.67   8 ได้เข้าร่วม