สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.30
รหัสการแข่งขัน 25 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปิเตอร์6 ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ปราจีนบุรี เขต ๑  36.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านด้ายเทพกาญจนาอุปถัมภ์  เชียงราย เขต ๓  31.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ภัทรวิทยา  ตาก เขต ๒  18.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านหมากแข้ง  อุดรธานี เขต ๑  18.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
5
 มารีวิทยากบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี เขต ๒  17.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ เขต ๑  11.00   6 ได้เข้าร่วม
7
 อุทยานศึกษากระบี่  กระบี่  8.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 ราชวินิต  กรุงเทพมหานคร  6.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  6.00   8 ได้เข้าร่วม
10
 ราษฎร์สโมสร  นครราชสีมา เขต ๗  0.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  0.00   10 ได้เข้าร่วม
12
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  0.00   10 ได้เข้าร่วม