สรุปผลการแข่งขัน การสร้างอุปกรณ์และให้บริการ ระดับชั้น ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 08.30-12.00
รหัสการแข่งขัน 248 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  86.25   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  79.88   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ราชประชานุเคราะห์ 24  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  79.50   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เสรีศึกษา  เพชรบูรณ์ เขต ๑  78.00   4 เหรียญเงิน
5
 ทองสวัสดิ์วิทยาคาร  แม่ฮ่องสอน เขต ๒  76.01   5 เหรียญเงิน