สรุปผลการแข่งขัน การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.30-18.00
รหัสการแข่งขัน 246 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 วัดเสาธงนอก  สมุทรปราการ เขต ๒  95.20   1 ชนะเลิศ
2
 ท่าปลาอนุสรณ์ 1  อุตรดิตถ์ เขต ๒  89.60   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านห้วยเสียด  กระบี่  83.20   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านบอน  สุรินทร์ เขต ๒  80.80   4 เหรียญทอง
5
 บ้านแบก (แบกสมบูรณ์วิทย์)  มหาสารคาม เขต ๓  80.70   5 เหรียญทอง
6
 บ้านงาช้าง  ชุมพร เขต ๑  77.00   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านสวนแตง  พิจิตร เขต ๑  76.80   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านโคกล่าม  มหาสารคาม เขต ๑  67.60   8 เหรียญทองแดง
9
 วัดอรัญวาสิการาม  ปัตตานี เขต ๒  64.60   9 เหรียญทองแดง
10
 วัดลาดหญ้าฯ  กาญจนบุรี เขต ๑  64.40   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านบ่อระแหง  กาญจนบุรี เขต ๒  64.40   10 เหรียญทองแดง
12
 วัดข่วงสิงห์  เชียงใหม่ เขต ๑  62.80   12 เหรียญทองแดง