สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.30
รหัสการแข่งขัน 24 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปิเตอร์6 ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  65.00   1 ชนะเลิศ
2
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  51.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 รังษีวิทยา  เชียงใหม่ เขต ๓  47.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 มารีวิทยากบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี เขต ๒  43.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 บ้านเตง  พัทลุง เขต ๑  39.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 สหคามวิทยาคาร  ร้อยเอ็ด เขต ๑  39.00   5 ได้เข้าร่วม
7
 ชุมชนบ้านหนองเลา  พะเยา เขต ๒  38.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 กุลดิศวิทยานุสรณ์  เพชรบูรณ์ เขต ๓  34.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 วัดบ้านไร่  นครราชสีมา เขต ๖  29.00   9 ได้เข้าร่วม
10
 บ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์  มหาสารคาม เขต ๓  24.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 อนุชนศึกษา  กาญจนบุรี เขต ๒  17.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 วีรศิลป์  กาญจนบุรี เขต ๑  0.00   12 ได้เข้าร่วม