สรุปผลการแข่งขัน ละครสั้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 12.30-17.00
รหัสการแข่งขัน 238 สถานที่แข่งขัน ห้องที่3 (จูปิเตอร์)

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ขจรเกียรติศึกษา  ภูเก็ต  86.00   1 ชนะเลิศ
2
 วัดบัวโรย  สมุทรปราการ เขต ๒  81.67   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 อบจ.เชียงราย  เชียงราย เขต ๑  81.17   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ชุมชนวัดเทพราช  นครศรีธรรมราช เขต ๔  80.33   4 เหรียญทอง
5
 บ้านเชียงยืน  มหาสารคาม เขต ๓  80.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านบงตัน  เชียงใหม่ เขต ๕  79.33   6 เหรียญเงิน
7
 วัดตาพลาย  ตราด  78.00   7 เหรียญเงิน
8
 ชุมชนบ้านบวกครกน้อย  เชียงใหม่ เขต ๑  76.67   8 เหรียญเงิน
9
 บ้านสระเตย  สุพรรณบุรี เขต ๓  75.33   9 เหรียญเงิน
10
 วัดหนองนกคุ่ม  นครราชสีมา เขต ๒  73.67   10 เหรียญเงิน
11
 บ้านห้วยบง  นครราชสีมา เขต ๕  72.33   11 เหรียญเงิน
12
 บ้านปากบารา  สตูล  68.33   12 เหรียญทองแดง