สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขัน Multi Skills Competition ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 236 สถานที่แข่งขัน ห้องที่3 (จูปิเตอร์)

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ เขต ๑  57.00   1 ชนะเลิศ
2
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  54.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 สหวิทย์บริหารธุรกิจ  สุพรรณบุรี เขต ๑  53.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  51.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 อบจ.เชียงราย  เชียงราย เขต ๑  50.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 มารีวิทยากบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี เขต ๒  50.00   5 ได้เข้าร่วม
7
 ภัทรวิทยา  ตาก เขต ๒  50.00   5 ได้เข้าร่วม
8
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  45.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  33.00   9 ได้เข้าร่วม
10
 ศึกษาสงเคราะห์ขอนแก่น  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  28.00   10 ได้เข้าร่วม