สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 11.00-12.30
รหัสการแข่งขัน 230 สถานที่แข่งขัน ห้องที่3 (จูปิเตอร์)

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 แสงทองวิทยา  สงขลา เขต ๒  97.00   1 ชนะเลิศ
2
 ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  65.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  60.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 อบจ.เชียงราย  เชียงราย เขต ๑  35.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ปราจีนบุรี เขต ๑  30.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 มารีวิทยากบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี เขต ๒  30.00   5 ได้เข้าร่วม
7
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  25.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 ภัทรวิทยา  ตาก เขต ๒  20.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 สหวิทย์บริหารธุรกิจ  สุพรรณบุรี เขต ๑  15.00   9 ได้เข้าร่วม
10
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  10.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 บ้านเข็กน้อย  เพชรบูรณ์ เขต ๒  10.00   10 ได้เข้าร่วม