สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-12.30
รหัสการแข่งขัน 23 สถานที่แข่งขัน ห้องจูปิเตอร์6 ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อนุบาลนครราชสีมา  นครราชสีมา เขต ๑  81.00   1 ชนะเลิศ
2
 อนุบาลอุดรธานี  อุดรธานี เขต ๑  73.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  71.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เอกชัย  สมุทรสาคร  68.00   4 เหรียญทองแดง
5
 อนุบาลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  64.00   5 เหรียญทองแดง
6
 อนุบาลลำปลายมาศ  บุรีรัมย์ เขต ๑  62.00   6 เหรียญทองแดง
7
 อนุบาลลำปาง  ลำปาง เขต ๑  61.00   7 เหรียญทองแดง
8
 ราชานุบาล  น่าน เขต ๑  61.00   7 เหรียญทองแดง
9
 วิเชียรชม  สงขลา เขต ๑  60.00   9 เหรียญทองแดง
10
 อนุบาลสระบุรี  สระบุรี เขต ๑  59.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 อนุบาลชลบุรี  ชลบุรี เขต ๑  58.00   11 ได้เข้าร่วม
12
 พาณิชสงเคราะห์  นครสวรรค์ เขต ๑  55.00   12 ได้เข้าร่วม