สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.00-10.30
รหัสการแข่งขัน 229 สถานที่แข่งขัน ห้องที่3 (จูปิเตอร์)

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 นานาชาติแอ๊ดเวนติสมิชชั่น  สระบุรี เขต ๒  70.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านโนนอุดมนภดลอุปถัมภ์  นครราชสีมา เขต ๗  65.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ชุมชนบ้านสีแก้ว  ร้อยเอ็ด เขต ๑  60.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  55.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 บ้านโคกก่อง  อุบลราชธานี เขต ๔  50.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 ขจรเกียรติศึกษา  ภูเก็ต  45.00   6 ได้เข้าร่วม
7
 มารีวิทยากบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี เขต ๒  25.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 ภูบดินทร์พิทยาลัย  ชุมพร เขต ๒  20.00   8 ได้เข้าร่วม
9
 เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์  เพชรบูรณ์ เขต ๑  20.00   8 ได้เข้าร่วม
10
 เด็กดีพิทยาคม  เชียงราย เขต ๔  15.00   10 ได้เข้าร่วม
11
 วัดทับหมัน  พิจิตร เขต ๒  15.00   10 ได้เข้าร่วม
12
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  15.00   10 ได้เข้าร่วม