สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 10.30-11.30
รหัสการแข่งขัน 226 สถานที่แข่งขัน ห้องที่3 (จูปิเตอร์)

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 นิรมลชุมพร  ชุมพร เขต ๑  79.83   1 ชนะเลิศ
2
 เสรีศึกษา  เพชรบูรณ์ เขต ๑  78.83   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 มารีวิทยากบินทร์บุรี  ปราจีนบุรี เขต ๒  78.83   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
4
 ดาวรุ่งวิทยา  ภูเก็ต  76.00   4 เหรียญเงิน
5
 บูรณะรำลึก  ตรัง เขต ๑  70.33   5 เหรียญเงิน
6
 ราษฎร์วิทยา(ตี่มิ้ง)  ตาก เขต ๒  70.17   6 เหรียญเงิน
7
 ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  69.83   7 เหรียญทองแดง
8
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  61.33   8 เหรียญทองแดง
9
 มารีวิทยาปราจีนบุรี  ปราจีนบุรี เขต ๑  61.17   9 เหรียญทองแดง
10
 วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  สมุทรสาคร  60.00   10 เหรียญทองแดง
11
 ราชประชานุเคราะห์ ๑๕(เวียงเก่าแสนภูวิทยาประสาท)  เชียงราย เขต ๓  59.50   11 ได้เข้าร่วม
12
 วัดบ้านโคกหนองแวง  นครราชสีมา เขต ๗  53.67   12 ได้เข้าร่วม