สรุปผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 220 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ตรังคริสเตียนศึกษา  ตรัง เขต ๑  98.00   1 ชนะเลิศ
2
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  95.67   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  93.67   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านตรวจ  สุรินทร์ เขต ๓  91.33   4 เหรียญทอง
5
 ศึกษาสงเคราะห์สุราษฎร์ธานี  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  89.33   5 เหรียญทอง
6
 บ้านสันต้นหมื้อ  เชียงใหม่ เขต ๓  87.33   6 เหรียญทอง
7
 ดรุณาราชบุรี  ราชบุรี เขต ๑  86.33   7 เหรียญทอง
8
 ราชประชานุเคราะห์ 24  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  85.67   8 เหรียญทอง
9
 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  84.33   9 เหรียญทอง
10
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  83.67   10 เหรียญทอง
11
 อบจ.เชียงราย  เชียงราย เขต ๑  80.67   11 เหรียญทอง