สรุปผลการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟท์แวร์ ระดับชั้น ม.๑-๓
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 219 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านโนนขาม  อุบลราชธานี เขต ๕  91.00   1 ชนะเลิศ
2
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  89.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านปากตก  เพชรบูรณ์ เขต ๓  87.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านคลองมวน  ตรัง เขต ๒  77.00   4 เหรียญเงิน
5
 ชุมชนวัดม่วง  สิงห์บุรี  75.00   5 เหรียญเงิน
6
 ชุมชนบ้านดอยเต่า  เชียงใหม่ เขต ๕  70.00   6 เหรียญเงิน
7
 บ้านเนินพลับหวาน  ชลบุรี เขต ๓  68.00   7 เหรียญทองแดง
8
 ราชประชานุเคราะห์ 2  กระบี่  67.00   8 เหรียญทองแดง
9
 บ้านหนองกะท้าว  พิษณุโลก เขต ๓  66.00   9 เหรียญทองแดง
10
 บ้านภูเหล็ก  ขอนแก่น เขต ๒  65.00   10 เหรียญทองแดง
11
 บ้านโคกมะม่วง  สุราษฎร์ธานี เขต ๓  63.00   11 เหรียญทองแดง
12
 บ้านหนองไทร  นครราชสีมา เขต ๕  60.00   12 เหรียญทองแดง