สรุปผลการแข่งขัน การสร้างเกมส์สร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ระดับชั้น ม.๑-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 210 สถานที่แข่งขัน โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านโนนม่วงท่าพลับพลา  มหาสารคาม เขต ๒  93.00   1 ชนะเลิศ
2
 ตรังคริสเตียนศึกษา  ตรัง เขต ๑  86.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านคลองไทร  นครสวรรค์ เขต ๒  80.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วัดนางสาว(ถาวรราษฎร์บำรุง)  สมุทรสาคร  79.00   4 เหรียญเงิน
5
 บ้านไร่อ้อย  พะเยา เขต ๑  76.00   5 เหรียญเงิน
6
 วัดสุขไพรวัน  ระยอง เขต ๒  76.00   5 เหรียญเงิน
7
 ชุมชนบ้านพุเตย  เพชรบูรณ์ เขต ๓  75.00   7 เหรียญเงิน
8
 บ้านอีเติ่ง  อุบลราชธานี เขต ๒  73.00   8 เหรียญเงิน
9
 วัดดอนยอ  นครนายก  70.00   9 เหรียญเงิน
10
 บ้านเหล่าพิทยาคม  นครราชสีมา เขต ๑  69.00   10 เหรียญทองแดง
11
 นิคมพัฒนาภาคใต้ 3  สตูล  63.00   11 เหรียญทองแดง
12
 แสงทองวิทยา  สงขลา เขต ๒  0.00   12 ได้เข้าร่วม