สรุปผลการแข่งขัน หนังสือเล่มเล็ก ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 08.00-15.00
รหัสการแข่งขัน 21 สถานที่แข่งขัน บ้านหลังที่3(ส่วนนอก)

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 อุทยานศึกษากระบี่  กระบี่  78.00   1 ชนะเลิศ
2
 สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ  กาญจนบุรี เขต ๓  68.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านเข็กน้อย  เพชรบูรณ์ เขต ๒  59.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 ด่านขุนทด  นครราชสีมา เขต ๕  55.00   4 ได้เข้าร่วม
5
 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  54.00   5 ได้เข้าร่วม
6
 บ้านปางอุ๋ง  เชียงใหม่ เขต ๖  53.00   6 ได้เข้าร่วม
7
 ศึกษาสงเคราะห์ตาก  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  52.00   7 ได้เข้าร่วม
8
 บ้านกันทรารมย์  ศรีสะเกษ เขต ๓  52.00   7 ได้เข้าร่วม
9
 บ้านปล่องเหลี่ยม  สมุทรสาคร  52.00   7 ได้เข้าร่วม
10
 ศึกษาสงเคราะห์ธวัชบุรี  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  52.00   7 ได้เข้าร่วม
11
 จุ๋งฮัวโซะเซียว  ตรัง เขต ๒  52.00   7 ได้เข้าร่วม
12
 ดาวรุ่งวิทยา  ภูเก็ต  0.00   12 ได้เข้าร่วม