สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 205 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์ชัยนาท  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  94.00   1 ชนะเลิศ
2
 ราชประชานุเคราะห์ 35 จังหวัดพังงา  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  92.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ศึกษาสงเคราะห์ตาก  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  88.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 เซนต์โยเซฟแม่ระมาด  ตาก เขต ๒  86.00   4 เหรียญทอง
5
 เมตตาชนูปถัมภ์  เพชรบูรณ์ เขต ๒  85.00   5 เหรียญทอง
6
 ศึกษาสงเคราะห์เลย  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  85.00   5 เหรียญทอง
7
 วัดป่าถ้ำภูเตย  กาญจนบุรี เขต ๓  84.00   7 เหรียญทอง
8
 มัธยมวัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ฯ  ปราจีนบุรี เขต ๑  84.00   7 เหรียญทอง
9
 บ้านโพนแพง  สกลนคร เขต ๑  83.00   9 เหรียญทอง
10
 ชุมชนบ้านหนองยาว  อุบลราชธานี เขต ๕  81.00   10 เหรียญทอง