สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ป.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 27 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 203 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 บ้านเหล่าง้าวโนนค้อประชาสรรค์  ร้อยเอ็ด เขต ๒  94.00   1 ชนะเลิศ
2
 จรูญกิมลี้กิจจาทรอนุสรณ์  พระนครศรีอยุธยา เขต ๑  92.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 บ้านดู่(สหราษฎร์พัฒนาคาร)  เชียงราย เขต ๑  90.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 วรนคร  น่าน เขต ๒  88.00   4 เหรียญทอง
5
 บ้านมาบยางพร  ระยอง เขต ๑  87.00   5 เหรียญทอง
6
 บ้านจันทึง  ชุมพร เขต ๑  86.00   6 เหรียญทอง
7
 บ้านโคกก่อ  มหาสารคาม เขต ๑  85.00   7 เหรียญทอง
8
 บ้านศรีนาม่าน  น่าน เขต ๑  84.00   8 เหรียญทอง
9
 บ้านแม่ขรี (สวิงประชาสรรค์)  พัทลุง เขต ๒  83.00   9 เหรียญทอง
10
 บ้านแบหอ  ยะลา เขต ๑  82.00   10 เหรียญทอง
11
 นาคประสิทธิ์  นครปฐม เขต ๒  81.00   11 เหรียญทอง
12
 บ้านกะมอล(กรป.กลางประชาอุทิศ)  ศรีสะเกษ เขต ๔  80.00   12 เหรียญทอง