สรุปผลการแข่งขัน การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ (ประเภทเส้น) ระดับชั้น ม.๔-๖
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 61
วันที่ 26 มกราคม 2555 เวลา 09.30-12.30
รหัสการแข่งขัน 202 สถานที่แข่งขัน อาคารชาเลนเจอร์ 1-3 เมืองทองธานี

ระดับรางวัล 100 คะแนน ดังนี้ รางวัลเหรียญทอง 80-100 คะแนน รางวัลเหรียญเงิน 70-79.99 คะแนน : เหรียญทองแดง 60-69.99 คะแนน

ที่
โรงเรียน
สังกัด
คะแนน
ลำดับที่
รางวัลเหรียญ
1
 ศึกษาสงเคราะห์เชียงดาว  กลุ่ม ศส. ภาคเหนือ  92.00   1 ชนะเลิศ
2
 บ้านตาอุด  ศรีสะเกษ เขต ๓  90.00   2 รองชนะเลิศอันดับที่๑
3
 ราชประชานุเคราะห์ 19 จังหวัดนครศรีธรรมราช  กลุ่ม ศส. ภาคใต้  89.00   3 รองชนะเลิศอันดับที่๒
4
 บ้านห้วยไร่สามัคคี  เชียงราย เขต ๓  87.00   4 เหรียญทอง
5
 อนุราชประสิทธ์  นนทบุรี เขต ๑  85.00   5 เหรียญทอง
6
 ศึกษาสงเคราะห์นางรอง  กลุ่ม ศส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  85.00   5 เหรียญทอง
7
 สหวิทย์บริหารธุรกิจ  สุพรรณบุรี เขต ๑  84.00   7 เหรียญทอง
8
 สมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต  กลุ่ม ศส. ภาคกลางและภาคตะวันออก  84.00   7 เหรียญทอง
9
 ภูเก็ตไทยหัว(ประศาสน์วิทยา)  ภูเก็ต  83.00   9 เหรียญทอง
10
 วัดสระประทุม (มิตรภาพที่ 54)  พิจิตร เขต ๑  82.00   10 เหรียญทอง
11
 เพชรหนองขาม  นครราชสีมา เขต ๗  81.00   11 เหรียญทอง
12
 เทพมิตรศึกษา  สุราษฎร์ธานี เขต ๑  80.00   12 เหรียญทอง